M Ą D R Z Y - NIE USTĘPUJCIE - G Ł U P I M . . . ! ! !


REGULAMIN 2008


Midzynarodowego Konkursu na Rysunek - "Jaka bede ... 2008"


Tematem konkursu jest kobieta, modna i nowoczesna, radosna i zadumana, ona, matka i koleżanka z pracy, przyjaciel ale i sportowiec, lekarz i wczasowiczka, co tu dużo mówić, kobieta ! wszyscy wiedzą, ze bez niej nie da się żyć...
Warunki uczestnictwa
1. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami.
Dopuszcza się prace wczeniej publikowane ale nie nagradzane na innych konkursach.
2.Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach RYSUNEK i SATYRA. Autor sam kwalifikuje prace do wybranej przez siebie kategori.
3. Format prac - max A3, ilość prac - po 1 pracy w każdej kategori.
4. Praca powinna by opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem,adresem,krajem autora,adresem e-mail oraz kategorią do której autor ją zakwalifikował.
4. Prace należy skadać lub przesyać w opakowaniu zapobiegajcym uszkodzeniu w terminie do 22.02.2007 na adres:
Mirosław Krzyków
ul. Powstaców Warszawy 10/1
11-400 Kętrzyn
z dopiskiem: Konkurs
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialnoci za straty powstałe w transporcie.
Nagrody
1. Oceny prac dokona jury w skad którego wchodzą laureaci poprzednich edycji konkursu
(Tomasz Wołoszyn (2001), Krzysztof Toboła(2002), Dorota Chwałek(2003) Andreas Malecki - Niemcy (2003) Daniel Strzelczyk (2005) Sławomir Łuczyński (2006) Bretislav Kovarik - Czechy (2005, 2006) Anna Sokolska (2005, 2006) Stanislav Aszmarin - Rosja (2005) Mirosław Krzyków - organizator)
Prace jurorów nigdy nie podlegały ocenie i wystawiane są poza konkursem.
2. Nagrody będą godne, niespodziewane i oryginalne.
3. Nagrody wręczane są w trakcie ceremoni otwarcia wystawy "Jaka bede..." lub pleneru letniego organizowanego specjalnie dla laureatów konkursu.
Na specjalne życzenie laureatów przesyane są pocztą
Przywileje uczestników
1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpatnie katalog.
2. Uczestnikom konkursu zapewniamy w trakcie trwania otwarcia pełne wyżywienie, podstawowy zapas trunków i możliwość noclegu.
3. Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju.
Postanowienia końcowe
1. Rozstrzygniecie konkursu nastpi w dniu 10.03.2007

2. Udział w konkursie i jego otwarciu jest bezpatny.
3. Prace nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę przechodzoną na wasność organizatora.
4. Nadesanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.
Dodatkowe informacje:
Miroslaw Krzyskow - tel. kom. 0 695 747 999 E-mail: mirek@krzyskow.pl

REGULATIONS
International competition on drawing for women - "Jaka bede ...2008"


The subject of the competition is a woman, modern and fashionable, joyful and upset one, a wife, mother and a friend but not also a sportswoman, a physician or just the woman... Everybody knows thet it is not possible to live without her...
Participation
In the competition will take a part drawing, cartoons and other plastic acts made in optional technics; those original works that have already been exhibited or published but not being rewarded.
1. Competition will be carried in two categories: DRAWING and SATIRE. The author qualifies his work for the chosen category by himself.
2. Format of work - max A3, amount of work - up to 1 works in each category
3. Entrants are responsible for ensuring the correct postage.
4. Entries must arrive at the address below by not later that 22.02.2007 /deadline/
Miroslaw Krzyskow
ul. Powstancow Warszawy 10/1
11-400 Ketrzyn
Poland (with additional note: Konkurs)
5. The reverse side of the cartoon and / or drawing should bear the surname, forename and address of the entrant in Latin block letters.
6. A short biographic note and some personal details (the surname, forname, address, mobile phone number, e-mail address) should be added.
7. The condition of returning of sent entries is handing down for the Gallery one selected by the author work.
8. Rewarded works will belong to the organisers.
9. Sending plastic works is synonymous with author's agreement for the regulations of the competition.
Prizes
1. Entries will be appreciated by the jury selected by organisers among friendly artists and satirists.
(Tomasz Wołoszyn (2001), Krzysztof Toboła(2002), Dorota Chwałek(2003) Andreas Malecki - Niemcy (2003) Daniel Strzelczyk (2005) Sławomir Łuczyński (2006) Bretislav Kovarik - Czechy (2005, 2006) Anna Sokolska (2005, 2006) Stanislav Aszmarin - Rosja (2005) Mirosław Krzyków - ORGANIZATOR
Never work of jurors subjected estimate and they are exposed (set out) beyond competition.
2. Prizes will be appropriate, unexpected and original.
3. Awards are handed in during the opening ceremony of the exhibition "Jaka bede..." or during the summer /plener/ in Jedwabno organized specially for laureates of the competition. On special request of a laureate his award can be sent by mail.
Privileges of the entrants
1. Authors of selected for the exhibition entries will get a gratuitous catalogue.
2. The decision of the festival is predicted to be announced on 10 March 2007 at 17 o'clock
3. The participating in the competition is free of charge.
If you need more details please contact:
mirek@krzyskow.plDesign 2006 by MIK