M Ą D R Z Y - NIE USTĘPUJCIE - G Ł U P I M . . . ! ! !


FOTO 2007

9 marzec - Olsztyn - Jedwabno
"OTO ONE !"


10 marzec - Jedwabno
Brejniki - Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowy "U Maksia"

10 marzec - Jedwabno
WERDYKT JURY
10 marzec - Jedwabno
OTWARCIE WYSTAWY - OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Design 2006 by MIK