Międzynarodowego Konkursu na Rysunek 
"Jaka bede ... może piłkarska 2012"


Tematem konkursu jest kobieta w ujęciu satyrycznym, modna, nowoczesna, radosna i zadumana, ona, matka i koleżanka z pracy, przyjaciel ale i sportowiec, lekarz i wczasowiczka, co tu dużo mówić, kobieta ! wszyscy wiedzą, ze bez niej nie da się żyć...

Warunki uczestnictwa
1.Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami.
Dopuszcza się prace wczeniej publikowane ale nie nagradzane na innych konkursach.
2.Konkurs przeprowadzony będzie w kategorii RYSUNEK .
3. Format pracy - max A3, Prosimy o przysyłanie tylko 1 pracy
4.Praca powinna by opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem,adresem,krajem autora,adresem e-mail
5.Prace należy skadać lub przesyać w opakowaniu zapobiegajcym uszkodzeniu w terminie do 25.02.2012r. na adres:

Mirosław Krzyśków
ul. Powstaców Warszawy 10/1
11-400 Kętrzyn
z dopiskiem: Konkurs

6. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialnoci za straty powstałe w transporcie.

Nagrody
1. Oceny prac dokona jury w skad którego wchodzą laureaci poprzednich edycji konkursu
Krzysztof Toboła(2002), Andreas Malecki - Niemcy, (2005) Sławomir Łuczyński (2006) Bretislav Kovarik - Czechy (2005, 2006), Aszmarin - Rosja (2005), Małgorzata Gnyś - Polska (1998,2007), Dariusz Wójcik - Polska (2002, 2007), Valentin Georgieev - Bułgaria ( 2009), Oleksi Kustovskiy - Ukraina (2009), Sonia Churova BUŁGARIA (2010), Henryk Cebula - POLSKA(2010), Anatoli P. Radin - ROSJA(2010, Mirosław Krzyśków - (organizator)
Prace jurorów nigdy nie podlegały ocenie i wystawiane są poza konkursem.
2. Nagrody będą godne, niespodziewane i oryginalne.
3. Nagrody wręczane są w trakcie ceremoni otwarcia wystawy "Jaka bede..." lub pleneru letniego organizowanego specjalnie dla laureatów konkursu.
Na specjalne życzenie laureatów przesyane są pocztą

Przywileje uczestników
1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpatnie katalog.
2. Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju.

Postanowienia końcowe
1. Rozstrzygniecie konkursu nastpi w dniu 22.05.2012r.
2. Udział w konkursie i jego otwarciu jest bezpatny.
3. Prace nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę przechodzoną na wasność organizatora.
4. Nadesanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.
Dodatkowe informacje:
Miroslaw Krzyskow - tel. kom. 0 695 747 999 E-mail: mirek@krzyskow.pl

REGULATIONS
International competition on drawing for women -
"Jaka bede ... Soccer can 2012"


The topic of the is a woman in the satirical presentation, modern and fashionable, joyful and upset one, a wife, mother and a friend but not also a sportswoman, a physician or just the woman... Everybody knows thet it is not possible to live without her...

Participation
In the competition will take a part drawing, cartoons and other plastic acts made in optional technics; those original works that have already been exhibited or published but not being rewarded.
1. Competition will be carried in categories: DRAWING
2. Format of work - max A3, amount of work - up to 1 works
3. Entrants are responsible for ensuring the correct postage.
4. Entries must arrive at the address below by not later that 25.02.2012 /deadline/

Miroslaw Krzyśków
ul. Powstancow Warszawy 10/1
11-400 Ketrzyn
Poland (with additional note: Konkurs)

5. The reverse side of the cartoon and / or drawing should bear the surname, forename and address of the entrant in Latin block letters.
6. A short biographic note and some personal details (the surname, forname, address, mobile phone number, e-mail address) should be added.
7. The condition of returning of sent entries is handing down for the Gallery one selected by the author work.
8. Rewarded works will belong to the organisers.
9. Sending plastic works is synonymous with author's agreement for the regulations of the competition.
10.They can participate in the competition above the person 16 of year of the life
Prizes

1. Entries will be appreciated by the jury selected by organisers among friendly artists and satirists.
Krzysztof Toboła(2002), Andreas Malecki - Niemcy, (2005) Sławomir Łuczyński (2006) Bretislav Kovarik - Czechy (2005, 2006), Aszmarin - Rosja (2005), Małgorzata Gnyś - Polska (1998,2007), Dariusz Wójcik - Polska (2002, 2007), Valentin Georgieev - Bułgaria ( 2009), Oleksi Kustovskiy - Ukraina (2009), Sonia Churova BUŁGARIA (2010), Henryk Cebula - POLSKA(2010), Anatoli P. Radin - ROSJA(2010, Mirosław Krzyśków - (organizator)
Never work of jurors subjected estimate and they are exposed (set out) beyond competition.
2. Prizes will be appropriate, unexpected and original.
3. Awards are handed in during the opening ceremony of the exhibition "Jaka bede..." or during the summer /plener/ in Jedwabno organized specially for laureates of the competition. On special request of a laureate his award can be sent by mail.

Privileges of the entrants
1. Authors of selected for the exhibition entries will get a gratuitous catalogue.
2. The participating in the competition is free of charge.
If you need more details please contact:
mirek@krzyskow.pl
 

Sponsors
Sponsorzy

GŁÓWNY ORGANIZATOR 


  

      PATRON MEDIALNY


Katalog 2012 PDFKatalog 2011 PDF